มาดู ตําแหน่งรอยสักเสริมดวง รอยสักแห่งความโชคดี เสริมโชคลาภ

การสักในยุคสมัยนี้ถือว่าเป็นที่นิยมมากทั้งชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นการสักในร่มผ้าหรือสักนอกร่มผ้าล้วนแล้วแต่มีความหมายสำหรับผู้ที่สักทั้งนั้น ตําแหน่งรอยสักเสริมดวง ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะบางคนสักเพื่อความสวยงามหรือบางคนก็สักเพื่อเสริมดวง เสริมโชคลาภ